COURSE IN STONE ENERGY species & HEALTH EFFECTS IN ACCORDANCE WITH CHINESE WISDOM 5-6/10 2019

DISCOVER THE FORGOTTEN KNOWLEDGE ABOUT HALF AND HELÄDELSTENARNA!

An exciting course where you get insight and knowledge about stones and crystals can help your health and wellbeing by Fan Xiulan as their special abilities giving us unimagined insights into the precious stones effects for our inner development.

I det gamla Kina fanns mycket kunnande om stenarnas helande effekter, till exempel om hur man lät stenarnadrai vatten för att sedan dricka vätskan och upplevde olika hälsoeffekter.
Ett 20-tal stenar/kristaller/ädelstenar tas upp grundligt under kursen. Many practical advice & tips given.
Halv och helädelstenar av många olika slag finns också till försäljning till förmånliga priser under kursen.

Ett kurskompendium i bild och text om kristallerna/ stenarna
ingår i kursen.

Bland annat följande stenar/kristaller tas upp under kursen:

Amethyst Sapphire Emerald Tiger Eye Tourmaline
Turquoise Chrysokoll Rutilus-kvarts Topaz Rose Quartz
Citrine Lapis Lazuli Moonstone Obsidian Rock crystal
Agate Mjölk-kvarts Ruby Garnet

Time: Saturday 5 Oktober kl 10-18, Sunday 6 okt kl 09-17.

Place: Biyunakademins Wellness,
Johan Enberg way 20, 171 61 Solna.
T-western woods, 7 minutes from the Central).

Taken: 1 900 kr.

Registration: Submit 300 kr på postgiro 601 87 34-1, payees Biyunakademin.
Hjärtligt Välkomna till en spännande kurs!

Posted in Uncategorized.