Fem elementens visdomsmetod

”Den djupaste metoden att förebygga och motverka hälsoproblem” Efter att du gått en grundmetod i Biyunmetoden kan du tillägna dig denna metod. Gå till källan av metoden och få personlig instruktion av Grandmaster Fan Xiulan för att utveckla din egen inre rörelsemetod. I Fem elementen, lär man sig att utveckla sin egen unika form av … Fortsätt läsa Fem elementens visdomsmetod