Wai Qi A-delen

För de som har gått Fem Elementen och vill nå en djupare förståelse av vad Qi innebär får här lära sig fyra kraftfulla metoder av Wai Qi (yttre livskraft).