Wai Qi B-delen

Wai Qi betyder yttre livskraft. För Biyunmetodens instruktörer erbjuds tillfälle att öka förmågan att hantera qi i arbete och dagligt liv. Här arbetar man framför allt med stilla metoder med syfte att nå dolda potentialer.