KVINNANS QIGONG – VITALITET, HARMONI & SPÄNST

Plats: Royal Park Hotel, Frösundavik 
Tid: Torsdagar 18-20:30 
Förkunskapskrav: Inga
 
Du kan betala för denna kurs via länken:  https://sowl.co/kgL6W

Posted in .