WORKSHOP – KRAFTPLATS UPPSALA

Plats: ”Energiplats” 
Tid: Lör 10-17 
Förkunskapskrav: Inga
 
Du kan betala för denna kurs via länken: https://sowl.co/1QCwW

Posted in .