Fokus på stillhet och visdom

Nu är tiden mogen…IMG_4306

Biyunakademins nya inriktning är att sprida kunskap från en högre nivå. Fan Xiulan kommer att förmedla visdom, som i gamla tider var förbehållen endast ett fåtal utvalda.

Fan Xiulan anser att människors önskan och mognad kommit dithän, att det är dags att hjälpa dem till andliga insikter.

Under drygt 20 år har Fan Xiulan undervisat om Biyunmetoden. Hundratusentals människor runt om i världen från Sverige i norr till Brasilien i söder och USA i väster har lärt sig olika rörelsemetoder för att befrämja sin hälsa och därmed öka sitt välbefinnande.

När Fan Xiulan uppnådde djupt medvetande, när hennes sjätte sinne öppnades och hon tog i anspråk sin högra hjärnhalva uppenbarade hennes himmelska lärare Fan Xiulans syfte med detta liv på jorden. Hon blev djupt berörd och bestämde sig för att hjälpa andra människor att uppnå liknande insikter. Fan Xiulan insåg att människor vid den tidpunkten ej var redo för djupare andlig utbildning. De flesta led av obalanser och tyvärr identifierade sig flertalet med ”sina” sjukdomar, att sjukdomen var en del av deras jag. Därför fokuserade Fan Xiulan på att utbilda människor i rörelsemetoder. De elever, som var intresserade, utbildade hon till instruktörer. Tack vare instruktörerna fick ännu fler människor möjlighet att ta del av Biyunmetoden, lära sig hjälpa sig själva till förbättrad hälsa och därmed bättre livskvalité genom regelbunden träning.

På senare år har dock fler och fler människor längtan efter något större ökat. För de flesta räcker det inte längre att skaffa en partner, bilda familj, göra karriär, skaffa sig prylar eller åka på semester för att vara lycklig. Människors medvetenhet har väckts att det behövs något mer för att uppnå inre lugn och varaktig lycka. Idag finns mängder av kurser i avslappning, mindfulness och böcker som beskriver hur man ska tänka och känna rätt för att må bra.

IMG_5194Nu är människor mogna och redo därför kommer Fan Xiulan och Biyunakademin erbjuda sina elever utbildningar som leder till djupare insikter. För er som är instruktörer är det viktigt att ni ser till att era i elever lär sig fem elementen. Det är en metod som hjälper eleven att glänta på dörren till sitt eget inre. Eleven lär sig uppmärksamma sin intuition och följa sin inre röst, lyssna vad hennes inre lärare och läkare förmedlar.

I somras på kursgården i Örbyhus, hölls en avancerad kurs för stilla metoder instruktörer. Då förmedlade Fan Xiulan flera djupa stilla metoder. Det var med både glädje och stolthet dessa instruktörer tog emot sina diplom. Så numera finns det instruktörer från hela Sverige som är insiktsfulla, behöriga och som erhållit nya, djupa metoder i stilla metoder för att utbilda sina elever. Lära eleverna hur och vad de kan göra för att finna inre ro, glädje i vardagen och förhoppningsvis varaktig lycka.

I enlighet med den nya inriktningen valde Fan Xiulan på årets tre/femdagars retreat i Örbyhus, att visa några djupare metoder, trots att ett antal deltagare ej utövade stilla metoder. Men hon berättade också för deltagarna att det endast är certifierade stilla metoder instruktörer som får lov att lära ut dessa metoder till andra.

På Biyunakademin i västra skogens agenda för hösten står bland annat står regelbundna gemensamma stilla metoder kvällar på programmet.

Allt handlar om att lära känna sig själv på djupet. Att ta sig tid och stilla sina tankar, gå in i sig själv, in i tomheten och vänta på nåden att ens högre jag vill ge sig tillkänna.

De korta ögonblick detta sker, när du får uppleva förunderliga saker, då inser du att det var värt all stillhetsträning. Hädanefter betraktar du livet och de situationer du ställs inför med helt andra ögon. Du finner nya lösningar, du upplever synkronicitet och drar till dig det som är bra för dig och din vandring på livets stig.

Livet blir magiskt för DU ÄR.

Skrivet av Maud Simmingskiöld
Instruktör i Stilla metoder
IMG_7051

Augusti 2015

Posted in Blog.