Traditionell Kinesisk Medicin-teori-introduktion

Vill du få en introduktion till det som bildar grunden till världens mest praktiserade naturmedicin? Vi ger vi dig möjlighet att tillägna dig intressanta och värdefulla kunskaper om traditionell kinesisk medicin Kursen är öppen för alla. Samtidigt är denna kurs en del av vägen till att bli Jichu Gonginstruktör eller ledare i Delfinkraftens metod eller … Fortsätt läsa Traditionell Kinesisk Medicin-teori-introduktion