Kursplan för Hälsorådgivare utbildning

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig en gedigen bas att använda dina kunskaper i Biyunmetoderna och traditionell kinesisk medicin (TKM) för att ge hjälp till självhjälp och effektivt kunna diagnosticera och ge kompetenta behandlingar.

Mål med utbildningen

Utbildningen ger dig flera verktyg för att diagnosticera obalanser och hälsoproblem samt ge råd och behandlingar för att förbättra människors hälsa. I utbildningen ingår kunskaper om de olika traditionella kinesiska medicinska metoder som Biyunakademin lär ut . Detta är mat som medicin, örtmedicin, tuina medicinsk massage, kometstensmassage, akupressur, hand och örondiagnostik m.fl. Du lär dig hur du utifrån din diagnos ska råda en patient om vilken av Biyunmetoderna som är lämpligaste för patienten och anpassa rådgivning efter patientens individuella behov. I utbildningen ingår basmedicinska kunskaper enligt skolmedicin. Du ges möjlighet att utveckla självkännedom, ett etiskt förhållningssätt och en djupare förståelse och helhetsbild av människor.

Utbildningen ger dig förmågan att utveckla goda relationer till människor och hur du bemöter dem på ett medicinsk professionellt sätt. Du får lära dig grunderna i att starta en egen verksamhet. Utbildningen riktar sig i första hand till dig som redan bedriver egen verksamhet inom Biyunmetoderna och TKM.

Utbildningen riktar sig även till dig som vill starta egen verksamhet. Utbildningen passar också dem som vill hjälpa sig själva, sin familj eller vänner på bästa sätt.

Förkunskaper

För att bli antagen till utbildningen krävs :
att du är godkänd instruktör i Jichu Gong eller Delfinkraften enligt Biyunmetoden,

 • att du har tillräckliga baskunskaper i traditionell kinesisk medicin,
 • att du behärska några behandlingsmetoder enligt Biyunmetoden.

Det kinesiska hälsodepartementet inom traditionell kinesisk medicin kräver att utbildningen ska omfatta 530 undervisningstimmar och 70 timmar klinisk praktik. Stora delar av kurslitteraturen är på engelska. Viss undervisning av kinesiska experter sker på engelska.

Kursinnehåll

Hälsorådgivare utbildningen är på totalt 600 timmar. Kursinnehållet består av tre delar.

Del 1 kärnan i utbildningen består av 300 timmars undervisning och praktik som är obligatoriska för att bli hälsorådgivare. Se bilaga 1.

Del 2 består av kurser i traditionell kinesisk medicin du får tillgodoräkna max 150 timmars i utbildningen till hälsorådgivare. Se bilaga 2

Del 3 består av Biyunakademins instruktörsutbildningar. Observera att kurser som du får tillgodoräkna som en del av hälsorådgivningsutbildning finns listade i bilaga 3. Du får tillgodoräkna max 150 kurstimmar instruktörskurser.

Innehållet i Biyunakademins hälsorådgivare utbildning, totalt 530 undervisningstimmar av traditionell kinesisk medicin och Biyunmetoderna samt 70 timmar klinisk praktik. Se bilagor för mer information.

För en detaljerad kurslista kan du ladda ned denna PDF: Kursplan för hälsorådgivare utbildning

Undervisningsform

De olika delkurserna hålls av Fan Xiulan och andra lärare från Biyunakademin samt av gästföreläsare från Kina, experter på olika områden inom traditionell kinesisk medicin.

Utbildningen ges vid Biyunakademins hälsocenter i Solna. Under utbildningen ges studenter möjligheter till studier i Kina.

Examinationsform och certifikat

Efter varje delkurs ges en skriftlig och en praktisk tentamen.

En omfattande tentamen ges vid slutet av utbildningen som innefattar;

 • ett teoretiskt skriftligt prov
 • ett praktiskt prov
 • examensarbete, i form av en uppsats eller fallstudier

Kinas hälsodepartement för traditionell kinesisk medicin utfärdar ett internationellt certifikat efter genomgången utbildning och godkänd examinering.

Personliga egenskaper och förhållningssätt hos certifierad hälsorådgivare

 • respektera alla människors integritet oavsett kön, ålder, religion eller etnisk härkomst,
 • veta hur man beter sig vänligt, korrekt och har respekt för patienter och övriga människor man kommer i kontakt med i sitt yrke,
 • vara medveten om de etiska konsekvenserna av sina råd och behandlingar.

Efter genomgången hälsorådgivare utbildningen skall den studerande:

 • ha förvärvat nödvändiga insikter och kunskaper som krävs för att kunna arbeta som en av Biyunakademins utbildade hälsorådgivare
 • ha utvecklat sin självkännedom, sin förmåga till inlevelse, sin etiska medvetenhet för att på ett professionellt sätt kunna diagnosticera, kommunicera, behandla och ge råd till människor

Anmälan

Anmälan till Biyunakademins utbildning till hälsorådgivare gör du till: info@biyun.se.

Kurslitteratur

 • Fan Xiulan. 2004. Hälsans Tao. Den långa livets hemlighet.
 • Fan Xiulan. 2000. Metoder enligt Biyun
 • Wang et. al. Diagnostics of Traditional Medicine
 • Kurslitteratur kinesiska hälsodepartementet för traditionell kinesisk medicin., 1. Mat som medicin, 2. Kometstensmassage, m.fl.

 

All information med reservation för ändringar.