FÖRYNGRINGS QI GONG LEDARE DEL 1 2-3/11 2019 I DALARNA

På ledarutbildningen i Föryngrings Qigong lär man sig metoder för att regenerera hjärnan och motverkar åldrandets symptom som dåliga minne och bristande koordination.

Metoderna är bl.a. till nytta av för att motverka olika åldrandebesvär som till exempel demens, Alzheimer, Parkinson.

Metoderna som man lär sig inkluderar rörelse Qi Gong, Stilla Qigong och Gång Qigong. Instruktörsutbildningen fördjupar Senior Qigong lärarens/Jichu Gong instruktörens förmåga att hjälpa seniorer att bibehålla och förbättra sin hälsa och vitalitet. En utmärkt metod för att förebygga att hjärnans funktioner försämras med åldern!

Förkunskaper: Inga

För dig som är instruktör eller seniorQi gong ledare så berättigar denna kursen att lära ut dessa föryngringsmetoder efter genomgången kurs. För övriga är det för egen träning.

Tid: Lördagen den 2/11 kl. 10-18,
      Söndagen den 3/11 kl. 9-17.

Plats: Dalarna. ( Mer info. kommer).

Kostnad: 1900 kr. (Ej rabatt på ledarkurs).

Posted in Okategoriserade.