Kontakt

Kontakt Biyunakademins hälsocenter – Biyun Health & Medicine Center

Drottningholmsvägen 3
112 42 Stockholm

Tel +46-(0)70-775 79 77
Plusgirokonto 601 87 34-1