Fem elementens visdomsmetod

Den djupaste metoden att förebygga och motverka hälsoproblem”

Efter att du gått en grundmetod i Biyunmetoden kan du tillägna dig denna metod.

Gå till källan av metoden och få personlig instruktion av Grandmaster Fan Xiulan för att utveckla din egen inre rörelsemetod.

I Fem elementen, lär man sig att utveckla sin egen unika form av träning utifrån principer baserade på den Traditionella Kinesiska Medicinens klassiska Fem Elements teori (eld, jord, metall, vatten och trä). Fem elementen är en mycket djupgående metod – där man lär sig att nå en inre stillhet i rörelse.

I kursen lär man sig att utveckla sin intuitiva förmåga och att öppna sig för att hämta in och arbeta med sin ursprungliga livsenergi – vilket är den djupaste källan till självläkning.

Metoden är ett kraftfullt redskap för att öppna upp för dolda inre potentialer! En helt ny värld av inre stillhet, visdom och harmoni öppnar sig! Det är en visdomsenergi metod!

I gamla Kina lärdes metoden bara ut i största hemlighet från mästare till lärjunge, men Fan Xiulan ger nu alla möjlighet att lära sig denna mycket kraftfulla och hälsobringande metod. På kursen får deltagaren redskapen för att utveckla sin egen intuitiva förmåga och att inhämta och arbeta med livskraft (Qi) utifrån sina egna behov.

Metodiken anses vara den effektivaste av alla metoder på att kunna avlägsna de allra allvarligaste obalanser och sjukdomar, likväl som att utveckla sina dolda potentialer. På kursen lär man sig grundläggande begrepp om de Fem Elements teori samt fördjupar även sin förståelse och utövning av Stilla Metoder.

Naturliga spontana individuella rörelser som uppkommer inifrån. 

Metoden kan ge dig en ny hälsa, balans och välmående genom dessa

Kroppen vet precis vad den har för obalanser och vet vad den ska göra åt det. Med denna metod hjälper du kroppen att göra detta – självläka.

Här utvecklar du din egen metod för vad du bäst behöver vid varje tillfälle.

Hjälp till självhjälp när det är som bäst.
som är bäst för dig. Den hjälper din kropp att hitta det.
Det här är den främsta metoden och du har oerhörd nytta av den för din egen utveckling och kan ge dig  fördjupad förståelse för din hälsa och ditt liv.

Vet du varför magen krånglar, näringsupptaget försämras när du åldras?
Vet du varför du får ont i kroppen, Varför du har brist på ork och energi och börjar glömma saker? varför du kan känna dig nedstämd vintertid när det är mörkt och kallt?

Jo för att olika obalanser har uppkommit i ditt inre genom livet som när det byggs på till slut skapar obalanser eller sjukdomar. Denna unika metod har en förmåga att hjälpa och återbalansera dessa problem. Då kan du igen till fullo njuta av ditt liv.

”Lär känna ditt sanna jag, upplev din inre skönhet, få visdom som inspirerar dig och ger dig möjlighet att utveckla och uppleva ditt innersta väsen och finn frihet i ditt liv. Jag vill förmedla en metod som hjälper dig att finna det rike inom dig där du upptäcker din egen potential för visdom.”

Vad är Visdomskraftens metod?
”Det är en otroligt enkel och djupt meditativ qigongmetod, som du utför stående. Utövaren upplever en mycket snabb mobilisering av den medfödda livsenergin i kroppen, eftersom denna potential inte kontrolleras av intellektet. Denna mobilisering av energi sker genom ett obegränsat antal naturliga och spontana rörelser i kroppen. Detta energifält kommer snabbt förbättra din hälsa och hjälpa din visdom att utvecklas.”

”Visdomskraftens metod är en metodik som öppnar möjligheter för dig att upptäcka din egen inre träning. Metoden ger dig direkt inspiration till att finna svaren till det djupa mysterium som är ditt liv, och kan förändra ditt liv från de upplevelser av lidande, förvirring och ohälsa de flesta människor upplever, till ett nytt liv fullt av visdom, hälsa, glädje och livskraft.”

”Visdomskraftens metod är en föga känd metodik som hjälper dig att hålla dig vid utmärkt hälsa. Det är en kombination av stillhetsträning i stående ställning och rörelseträning.”

”När din hjärna inte kontrolleras av intellektet, när din kropp och själ är stilla och avslappnad, kommer mängder av livsbejakande, spontana, rörelser helt naturligt. När du är i detta tillstånd, kommer förändringarna på ett naturligt sätt. I detta tillstånd främjas kroppens energifält, nya celler bildas, kroppens meridianer får bättre flöde och organen avgiftas. (Avfallsprodukter i kroppen är en orsak till många obalanser och sjukdomar). Man kan också nå grundorsaken till sjukdomarnas uppkomst och därför bota dem, till exempel problem som stress, ångest och depression. Denna speciella effekt uppstår enligt den kinesiska medicinen när den ursprungliga livsenergin stimulerar den självläkande förmågan hos våra kroppar.”

Förkunskaper: Någon grundkurs i Biyunmetoden.

Se aktuellt kursprogram för nästa kurs.