Bättre hälsa och ökad visdom, med Mannens Qigong

Qigong för män som stärker hälsan

Mannens Qigong enligt Biyun är en serie qigongövningar som syftar till att öka den manliga kraften (bl.a tantra förmågor) och harmonisera mannens yttre aktivitet med inre stillhet.

Att skapa balans i vardagen

Övningarna stärker naturligt din handlingskraft och återhämtning. De främjar balansen mellan mannens integritet och hans öppna kärlekshjärta. Med andra ord – att harmonisera Yin och Yang – och att ge plats för både kvinnliga och manliga aspekterna hos dig som man!

Genom att skapa denna balans stärker du din förmåga att respektfullt använda din kraft och lyfta din sexuella energi så att den främjar din kropp och sinne, dina manliga förmågor och din livsvisdom.

Balans-qigongövning, som gör positiv skillnad

Två dagars utbildning – online eller på plats

Under två dagars utbildning har du möjlighet att lära dig enkla och stärkande övningar som främjar din hälsa och ditt manliga välbefinnande.

Övningar kan användas i vardagen och du kan utöva dem var du än befinner dig i världen – i jobbet, på fritiden, på resan och i hemmet.

Instruktionskompendium ingår som visar övningarna i text och bild. Och under Biyunakademins ledning får du god pedagogisk guidning i övningarna så att du på egen hand kan utvecklas i din regelbundna träning.

Känn dig varmt välkommen.

Inga förkunskaper krävs. Anmälan finner du genom vår kalender, se MANNENS METODER: https://biyun.se/kalender/

Läs mer om mannens qigong

Stillhetens leende och tacksamhet skapa styrka

Det finns mästare inom den kinesiska traditionen som har lärt sig tyda naturen och som förstår människan som helhet. En sådan mästare säger att det nu är hög tid att befrämja mannens hälsoenergi (Yang) i Sverige, Norden och globalt. Detta för att skapa en bättre balans mellan Yang (maskulina) och Yin (feminina) i världen.

Biyunakademin i Sverige har därför efter närmare 30 års verksamhet beslutat att börja lära ut tidigare väl dolda hemligheter för män.

Denna mycket viktiga metod heter Mannens Qigong enligt Biyun. Syftet med övningarna är att stärka mannens potential, öka mannens kunskap om hans personliga fysiska, själsliga, andliga och sexuella utveckling.

Stärkande balans mellan handlingskraft och stillhet

Dagliga övningar stärker ditt välmående

Med hjälp av qigongövningarna som kan utövas dagligen kan du som man lättare öppna upp för (himmelsk) visdom och förstå ditt eget och andras hjärtan.

Genom övningarna ges du även möjlighet att stärka förmågan att lyfta din essens med syfte att befrämja höger hjärnhalvas utveckling snarare än att bara “förlora essensen” när du älskar och har sex. På dessa sätt kan du som man bättre bidra till att göra din partner lyckligare och mer trygg.

Under kursens gång kommer vi att lära oss träningsformer som stärker mannens energi, potens, motverkar prostatabesvär och mycket, mycket fler hemligheter – endast för dig som man.

Vi på Biyunakademin hälsar dig varmt välkommen

Vill du öka ditt välmående?

Inga förkunskaper krävs för att lära dig Mannens Qigong enligt Biyun. Se nästa kurstillfälle och anmäl dig via anmälningslänk i vår kalender, se MANNENS METODER: https://biyun.se/kalender/

Posted in Blog.