Event med Drömmen om det goda

Det här är väktarna av den fridfulla energin som ärvts i tre generationer under den 25-åriga ärorika historien inom föreningen ”Drömmen om det goda”. Budbärare av kärlek och fred, enastående talanger som uppriktigt bidrar till den sunda fysiska och mentala tillväxten för barn och ungdomar runt om i världen!

Posted in Blog.