Grundmetoder

Biyunmetodens grundmetoder

Jichu Gong betyder “Grundrörelse” och är uppbyggd för att sätta igång flödet i hela kroppen. Metoden öppnar upp för väldigt goda hälsoeffekter på många olika områden.

Peace Power är en rörelsemetod avsedd för ungdomar och unga vuxna. Underlättar att hantera stress och få god kontroll på sin kropp.

Delfinkraften är en metod där vi hämtar inspiration och kraft ifrån delfiner, mycket glädjande och stärkande.

Stilla Metoder är en meditationsform med fin koncentration.

Senior Metod är en rörelsemetod för seniorer, den mjukar upp leder och stärker kroppen.

Kvinnans Metoder är speciellt utvecklade för att stärka kvinnokroppen.

Mannens Metoder är speciellt utvecklade för att stärka manskroppen.