Traditionell Kinesisk Medicin-teori-introduktion

Vill du få en introduktion till det som bildar grunden till världens mest praktiserade naturmedicin?

Vi ger vi dig möjlighet att tillägna dig intressanta och värdefulla kunskaper om traditionell kinesisk medicin

Kursen är öppen för alla. Samtidigt är denna kurs en del av vägen till att bli Jichu Gonginstruktör eller ledare i Delfinkraftens metod eller peace Power metoden. Så vill du bli instruktör – passa på och gå kursen!

En intressant och stimulerande introduktion till de grundläggande teorierna som bildar basen för all verksamhet i den kinesiska medicinen: Vi går igenom och lär oss om yin och yang, de fem elementen i naturen och dess relationer till människan, de olika inre organens funktioner och inbördes relationer enligt kinesisk medicin samt olika orsaker till sjukdomar: de sex yttre – klimatologiska faktorerna och de sju inre – känslornas påverkan på vår hälsa. 

Förkunskaper: inga.

För aktuell kurs i TKM-teori se vårt kursprogram