Tuina-kinesisk massage

tuinaEtt 20-tal massagetekniker och olika kombinationer: Man lär sig använda sina händer för att tillföra kroppen
livskraft enligt klassisk kinesisk medicinsk erfarenhet.

Tuina är en effektiv och djupgående massageform som kan vara mycket terapeutiskt verksam. Det är en av grundpelarna i den traditionella kinesiska medicinen och är en specialitet som utövas med många goda resultat inom sjuk och friskvården i Kina sen lång tid tillbaks. Smärtproblematik, olika typer av spänningar och blockeringar kan snabbt och effektivt motverkas med de klassiska kinesiska massageteknikerna.

Under denna kurs får du en introduktion till Tuina av Fan Xiulan som huvudlärare. Med sin expertis på området kinesisk medicin och qi-massage levandegör hon och skapar en lättillgänglig förståelse för den kinesiska massagens hemligheter. Under kursen får du lära dig ett 20-tal av de mest effektiva och hälsobringande massageteknikerna och hur du kan använda dem både för lättare och allvarligare problem. Under kursen gång varvas teori med praktik av de olika teknikerna och vi arbetar också två och två för att få en god praktisk förståelse. Hjärtligt Välkommen på en värdefull praktisk introduktionskurs av dessa underbara hälsometoder.

För aktuell kurs i Tuina se vårt kursprogram