BIYUNS SJÄLSMASSAGE DEL 1

Premiere at the unique course!
BIYUNS SJÄLSMASSAGE DEL 1
24-25/8 2019 i Stockholm med Grandmaster Fan Xiulan
__________________________________

Alla som gått Biyunmetodens Tuinakurs och fem elementens Qi gong- Wisdom power's approach is welcome to join this course.

This is a much higher level of treatment than the usual form of Tuina massage(kinesisk massage). Previously, Fan Xiulan just taught this way of treating to a few people. Det är nu första gången fler får möjligheten att lära sig denna unika behandingsform.

Fan Xiulan gives you all the keys and guide you personally and opens up your ability to give soul massage.

Note! Max 8 pers.
Denna massageform bygger på samma metodik som 5 elementens Qi Gong – Wisdom power's method in which the body knows exactly what it has to imbalances and know what to do about it. I den här behandlingsmetoden utvecklar du istället förmågan att spontant veta var och hur du ska arbeta på någon annans kropp. I det spontana tillståndet man jobbar i så flödar ens livskraft
starkare som då mera påtagligt kommer att vara i kontakt med patientens livsenergi än i vanlig tuinabehandling. Det gör att behandlingseffekterna blir mycket större samtidigt som du arbetar “where it is really needed”, inte där du tror det behövs.

Grunderna för att kunna tillägna sig denna kurs i själsmassage där du arbetar från visdom snarare än från intellektet, är därför att du gått vår grundkurs i Tuina- kinesisk massage samt 5-elementens Qi gong- Visdomskraftens metod.

Welcome to a very unique course!

Time: Lördagen den 24/8 pM. 10-18,
Söndagen den 25/8 pM. 9-17.
Place: Biyun Academy, Stockholm.
Johan Enberg way 20,
Subway Västra Skogen.
Taken: 3 800 kr

-100 kr rabatt för medlemmar i Biyunföreningen Gröna Draken

eller Biyunakademins Hälsocenter 2019.
-300 kr rabatt för ålderspensionärer.

Registration: Make your complaint to info@biyun.se

Ange ”själsmassage 1” i ämnesraden plus ditt namn, adress, phone number.

Pay 300 SEK entry fee to Biyunakademin,

Plusgiro: 601 87 34-1

Vill du veta mer kontakta Biyunakademin på email info@biyun.se eller ring Niko Nygren 0706-697370,
Göran Jakobsson 070-712 24 64.

Posted in Uncategorized.