Fem elementen

Efter att du gått en grundmetod i Biyunmetoden kan du tillägna dig denna metod.

Gå till källan av metoden och få personlig instruktion av Grandmaster Fan Xiulan för att utveckla din egen inre rörelsemetod.

I Fem elementen, lär man sig att utveckla sin egen unika form av träning utifrån principer baserade på den Traditionella Kinesiska Medicinens klassiska Fem Elements teori (eld, jord, metall, vatten och trä). Fem elementen är en mycket djupgående metod – där man lär sig att nå en inre stillhet i rörelse.

I gamla Kina lärdes metoden bara ut i största hemlighet från mästare till lärjunge, men Fan Xiulan ger nu alla möjlighet att lära sig denna mycket kraftfulla och hälsobringande metod. På kursen får deltagaren redskapen för att utveckla sin egen intuitiva förmåga och att inhämta och arbeta med livskraft (Qi) utifrån sina egna behov.

Metodiken anses vara den effektivaste av alla metoder på att kunna avlägsna de allra allvarligaste obalanser och sjukdomar, likväl som att utveckla sina dolda potentialer. På kursen lär man sig grundläggande begrepp om de Fem Elements teori samt fördjupar även sin förståelse och utövning av Stilla Metoder.