Dong Gong

_LMJ3053-EditRörelseträning som ger fördjupade hälsoeffekter och förmåga att tillgodogöra sig livskraft samt uppnå balans och jämvikt i kropp och själ.

För kurser i Dong Gong med Gröna Drakens instruktörer klicka här

Förkunskaper: grundmetod i Biyunmetoden.