Delfinkraften

I Delfinkraften hämtar vi inspiration ifrån delfinen, denna visa varelse som är godhjärtad och hjälpsam. Med en positiv koncentration om en delfin som hoppar, dansar och sjunger rör man sig graciöst till klassisk kinesisk musik. Metoden ger snabbt goda hälsoeffekter och passar alla människor. En utmärkt metod för att motverka alla typer av stressrelaterade problem och stärka fysisk och mental balans.

Den har visat sig hjälpa både vid kroniska sjukdomar som till exempel fibromyalgi och MS, astma och högt blodtryck likväl som att bygga upp kroppens försvarskraft och självläkande förmåga och på det sättet också motverka många stressrelaterade problem som dålig sömn, dåligt humör, rädsla, oro och irritation m.m.
Den har bl.a. under ett flertal år lärts ut på Örebro Högskola vid den tvååriga s.k. SPA- utbildningen.

Förkunskaper: Inga.

För kurs i Delfinkraftens metod vid Biyunakademins Hälsocenter vid Västra Skogen/Solna se vårt aktuella kursprogram