Mannens Metoder

Metoder för att öka den manliga kraften och harmonisera mannens yin och yang. Mannens Metoder syftar bl a till att motverka och förebygga specifikt manliga problem, till exempel prostatabesvär.