Stilla Metoder

Känner du till att stillhetsutövning förlänger cellernas livslängd och kan regenerera kroppen så väl att stress, utbrändhet och kroniska sjukdomar som tex högt blodtryck kan motverkas?

Rörelsemetoder hjälper kroppens alla delar, från benmärgens essens till flödet i meridianerna till hudens befuktning och hälsa. Men Stillheten sätter cellerna i rörelse.

Javisst, det är viktigt att förebygga och motverka fysisk ohälsa. Men när du vet vart din livsväg leder och genom stillhet uppnår intuitiv förmåga och visdom, lär du känna naturen och dig själv.

Alla stora mästare genom tiden utövar och rekommenderar stillhet. Vi människor skulle kunna se i det fördolda och höra genom tystnaden, allt är faktiskt möjligt om vi utvecklar vår intuitiva kapacitet.

Låt oss välja det högsta och bästa. Sova, äta, skaffa bo och barn, ja det har vi gemensamt med alla djuren, det är inte det som konstituerar en självförverkligad människa. Däremot är möjligheten till en djupare medvetenhet är enbart oss människor given. Det kan vi få och njuta av med stilla metoder.

stilla metoder