Utbildningsplan

Denna sida riktar sig till dig som är intresserad av att bli instruktör i Biyunmetoden eller Metod-ledare.

Att vara instruktör eller ledare i Biyunmetoden innebär att du får lära ut rörelsemetoder till andra människor. Som instruktör har du fördjupat dig ytterliggare i Traditionell Kinesisk Medicin och har tillgång till de allra djupaste metoderna inom Biyun. Att bli Metod-ledare innebär mindre omfattande utbildning än instruktör.

Länk till utbildning för Metod-ledare

För att bli Jichu Gong instruktör behöver du ha tillägnat dig dessa kurser

 • Jichu Gong (grundkurs)
 • Fem Element
 • Wai Qi A
 • TKM (Traditionell Kinesisk Medicin) introduktionskurs
 • Tre stycken valfria TKM-kurser (t.ex. Kometstensmassage, Örtmedicin, Akupressur)
 • Jichu Gong instruktörskurs

Du ska även ha assisterat erfarna instruktörer (ca 2 års erfarenhet och ca 100 elever) på grundkurser, minimum 20 timmar, fördelat på minst 2 hela kurser och 2 olika instruktörer

De tre valfria TKM-kurserna kan du komplettera med senast ett år efter att ha genomgått instruktörskursen.

 

För att bli Dong Gong instruktör

 • Grundkurs i Dong Gong
 • Färdigutbildad Jichu Gong eller Delfinkraften instruktör
 • Wai Qi B
 • Ytterliggare två stycken valfria TKM-kurser
 • Dong Gong instruktörsutbildning

Du ska även assistera en erfaren instruktör (ca 2 års erfarenhet och ca 100 elever) på en Dong Gong kurs (ca 10 timmar)

För att bli instruktör i Delfinkraften

 • Färdigutbildad Jichu Gong instruktör
 • Delfinkraften instruktör steg 1
 • Delfinkraften instruktör steg 2

För att bli instruktör i Peace Power

 • Färdigutbildad Jichu Gong instruktör
 • Peace Power instruktör steg 1
 • Peace Power instruktör steg 2

För att bli instruktör i Stilla Metoder

 • Färdigutbildad Jichu Gong instruktör
 • Stilla Metoder instruktörsutbildning

För att bli instruktör i Föryngringsmetoder

 • Färdigutbildad Jichu Gong instruktör
 • Föryngringsmetoder instruktör

För att bli instruktör i Senior Metod

 • Färdigutbildad Jichu Gong instruktör
 • Senior Metod instruktör

För att bli instruktör i Barnens Metoder

 • Färdigutbildad Jichu Gong instruktör
 • Barnens Metoder instruktör steg 1
 • Barnens Metoder instruktör steg 2