Invigning av Nordisk kinesiskt TKM hälsocenter i Solna, Sverige

Tisdag den 26 september 2017

Det är en stor ära att tillkännage att det i Sverige hålls invigning av Nordiskt Kinesiskt TKM
Hälsocenter på Biyunakademin i Solna.

Bakgrund
När den kinesiska läkaren och forskaren Tu Youyou i december 2015 tilldelades Nobelpriset i
medicin beslutade den kinesiska hälsovårdsmyndigheten för traditionell medicin att man ville
sprida kunskap till övriga världen om traditionell kinesisk medicin (TKM). Hittills har det
skapats tio hälsocenter runt om i världen. Biyunakademin är stolt över att ha utsetts som det
elfte hälsocentret för samarbete med kinesiska experter för spridning av TKM i de nordiska
länderna.

2016 besökte vice ministern från ovanstående myndighet tillsammans med chefer för olika
kinesiska sjukhus och läkemedelsföretag Biyunakademin och hälsocentret i Solna.
De fick ta del av det arbete som Fan Xiulan, grundare av Biyunakademin byggt upp under de
25 år hon varit verksam i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och USA. Över 100.000
människor har utbildats av Biyunakademin och det finns enbart i Sverige drygt 1.300
instruktörer.

Våren 2017 tog Fan Xiulan med stor ödmjukhet emot beskedet att hon med sitt livsverk
Biyunakademin´s hälsocenter blivit utvald till samarbetspartner. Hon tackade så mycket för
förtroendet och planering för ett nordiskt kinesiskt hälsocenter sattes igång.

Vad innebär bildandet av Nordiskt kinesiskt TKM hälsocenter i Sverige?
Det innebär samarbete med kinesiska experter inom traditionell kinesisk medicin, där var och
en är framstående på sitt område.
Instruktörer och elever på Biyunakademin ges möjlighet att ta del av expertkunskap vid
föreläsningar.
De som lider av obalans eller sjukdom ges tillfälle att få behandling.
Dessutom blir det via det nya hälsocentret möjligt att delta i utbyten och resor till Kina för att
erhålla praktik på sjukhus framgångsrika inom TKM eller studera vid framstående universitet.

Vilka är de första experterna på besök?
Biyunakademin gästas av elva läkare dels från Hebei Yiling Hospital, dels från Jiangxi
university of traditional chinese medicine Nanchang.
Hebei Yiling Hospital är ett modernt sjukhus, kopplat till flera universitet. Man kombinerar
kinesisk och västerländsk medicin. Det bedrivs mycket forskning och utveckling av nya
mediciner och behandlingsmetoder för sjukdomar som bl a hjärt- och kärlsjukdomar och
diabetes. Dessa behandlas mycket framgångsrikt och bygger på nya teorier.
Från Jiangxi university of TCM kommer grundaren av ”Heat-sensitive moxibustion” dvs
värmebehandling med moxa stavar. Moxa anses vara den mest effektiva och hälsobringande
metoden i Kina. Ledord för deras arbete är att vara inriktade på människors hälsa med innerlig
omsorg.

Vad utmärker traditionell kinesisk medicin (TKM)?
Jo, man ser till helheten, man förebygger obalanser och stärker människans inre läkekraft.
Man vidtar mått och steg så harmoni skapas mellan alla inre organ och man strävar att
människor uppnår ett balanserat immunförsvar. Frisk och stark både till kropp och själ, att
leva hälsosamt och vara vid gott mod.

Tag tillfället i akt och besök Nordiskt kinesiskt TKM hälsocenter
Jag vill gå ut med en uppmaning till alla intresserade att ta tillfället i akt och bli inspirerad och
ta del av inbjudna experters fantastiska kunnande. Gå på föreläsningar, få en behandling eller
allra helst utbilda dig själv till hälsorådgivare, både för din egen skull och all släkt och vänner
som du vill hjälpa.
Personligen vill jag önska lycka till med ert visionära, innerliga och behjärtansvärda arbete att
sprida kunskap om traditionell kinesisk medicin till gagn för alla människor som bor i de
nordiska länderna!

Hjärtligt välkomna till Nordiskt kinesiskt TKM hälsocenter i Solna, Sverige!

Maud Simmingskiöld
Rådgivare

Posted in Okategoriserade.