TKM-TEORI 2

TKM-TEORI-2: QI, BLOD, ESSENS OCH MEDVETANDE”
Med Grandmaster Fan Xiulan 7-8/9  2019

För dig som vill bli instruktör gäller denna kurs som TKM-teori som är obligatorisk för att bli instruktör.(5 element 14-15/9 är också en del av instr.utbildningen).

Vid TKM 2 går Fan Xiulan igenom viktiga kunskaper från den kinesiska medicinen om Qi, blood, essens och medvetande.

Från sin långa erfarenhet och djupa insikter om den kinesiska medicinen och qigongen kan hon förmedla mycket intressanta och värdefulla aspekter av dessa ämnen.

Qi: Universum och dess alla manifestationer är ett uttryck för variationer och rörelse av Qi. Allt kan beskrivas som Qi och som i relation till kroppen benämns som vår vitala livskraft. Qi cirkulerar överallt och upprätthåller och mobiliserar vår fysiska kropp. Förståelsen av Qi är grundläggande för Qi gongträningen. Utan Qi inget liv.

Blod: Den kinesiska medicinens förståelse av blod och dess relation till kroppen, inre organen och medvetandet har många aspekter.

Essens: Är relaterad till njurarna och har bl.a.med vår ursprungliga livskraft att göra
som qi gongträningen också kan främja. Den kan liknas vid ett ljus som brinner ned under livet.
Att förstå hur vi vårdar våra essenser är viktigt för att veta hur vi förlänger livet och tar hand om hälsan så vi lägger både liv till åren som år till livet.

Medvetande(Shen): Står för våra mentala funktioner och hälsa, vitalitet och närvaro. Shen är förankrad i hjärtat och syns i ögonen och är också den djupaste aspekten av vårt inre som är avgörande för våran hälsa och vitalitet. Qi gongträningen bygger bl.a. på den viktiga relationen mellan kropp och medvetande.

Essens, Qi och medvetande kallas också de tre skatterna för att betona deras viktiga betydelse.

Kursen innehåller också teori om de inre organ som inte tas upp under TKM-Teori 1.

Denna kurs är  fristående från TKM-Teori 1 samtidigt som den kompletterar den.

Förkunskaper: Inga.

Plats:  Biyunakademins Hälsocenter
Tid: Lördag 7/9 kl.10-18, Söndag 8/9 kl 09-17.
Johan Enbergs väg 20, 171 61 Solna.
T-Västra skogen. (50 m rakt ut från Tunnelbaneutgången).
                         
Pris: 1 900 kr. 100 kr rabatt för medlemmar i Biyunföreningen Gröna Draken eller Biyunakademins
Hälsocenter 2019, 300 kr rabatt för ålderspensionärer. Rabatterna kan inte kombineras.

Posted in Okategoriserade.